Εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης

Πρόκειται για μια ακόμη εγκατάσταση του λέβητα CHAFFOTEAUX Alixia S 24FF, ο οποίος αποτελεί το best seller στην κατηγορία του με τον ανοξείδωτο πλακοειδή εναλλάκτη ζεστών νερών χρήσης.

Ο λέβητας συνδέθηκε στο συλλέκτη της εγκατάστασης μέσω ιταλικών πολυστρωματικών σωληνώσεων αλουμινίου.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε και ο χημικός καθαρισμός του υπάρχοντος δικτύου θέρμανσης, με υγρά και αντλία της FERNOX, για την απόλυτη προστασία και απόδοση του νέου λέβητα.