Σύστημα θερμοπρόσοψης στην Ανθή Σερρών

Την εγκατάσταση συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης μας ανέθεσε ο πελάτης μας για την κατοικία του στην Ανθή Σερρών.

Για την θερμομόνωση χρησιμοποιήθηκε:

 

Η υλοποίηση του έργου χρηματοδοτήθηκε κατά 70% από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ Οίκον»!