Σύστημα θερμοπρόσοψης και μόνωσης πυλωτής στην Ορεστιάδα Έβρου

   

Σε πλήρη θερμομόνωση της κατοικίας του προχώρησε ο πελάτης μας στην Ορεστιάδα του Έβρου.

Για το σύστημα θερμοπρόσοψης. τοποθετήθηκε γραφιτούχα πολυστερίνη FIBRAN EPS80 70mm. Χρησιμοποιήθηκε κόλλα MARMODOM, υαλόπλεγμα 160gr, ειδικά βύσματα στήριξης των θερμομονωτικών πλακών. Στα κουφώματα τοποθετήθηκε εξηλασμένη πολυστερίνη XPS 20mm για την αποφυγή θερμογεφυρών, γωνιόκρανα και νεροσταλλάκτες.

Για τη θερμομόνωση της πυλωτής τοποθετήθηκε επίσης γραφιτούχα πολυστερίνη FIBRAN EPS80, 50mm.