Σύστημα θερμοπρόσοψης και αντικατάστασης κουφωμάτων στην Τούμπα Θεσσαλονίκης

   

Σε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας της προχώρησε η πελάτισσά μας στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Η θερμομόνωση πραγματοποιήθηκε με γραφιτούχα πολυστερίνη FIBRAN ΧPS 70mm. Χρησιμοποιήθηκε κόλλα MARMODOM, υαλόπλεγμα 160gr, ειδικά βύσματα στήριξης των θερμομονωτικών πλακών. Στα κουφώματα τοποθετήθηκε εξηλασμένη πολυστερίνη XPS 20mm για την αποφυγή θερμογεφυρών, γωνιόκρανα και νεροσταλλάκτες.

Τα κουφώματα του διαμερίσματος αντικαταστάθηκαν με κουφώματα PVC ΚΟΜΜΕRLING Eurofutur Elegance, με ενεργειακούς υαλοπίνακες SolarMore αδρανούς αερίου argon.

Τέλος, εγκαταστήθηκε ηλιακός θερμοσίφωνας 200Lt με τεχνολογία σωλήνων κενού.