Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 7,8kW στην Άσσηρο Λαγκαδά

   

Στη στέγη του πελάτη μας στην Άσσυρο, εγκαταστήσαμε: