Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 7,98kW στη Γουμένισσα Κιλκίς

   

Ακόμη ένα έργο μας στη Γουμένισσα του Κιλκίς, όπου εγκαταστήθηκαν: