Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,75kW στην Τούμπα Θεσσαλονίκης

Στην ταράτσα του πελάτη μας στην Τούμπα, εγκαταστήθηκαν φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταιρίας YANGDEN, και φυσικά ο μετατροπέας της SOLAREDGE καθώς υπήρχαν αρκετά εμπόδια τα οποία θα σκίαζαν μέρος της φωτοβολταϊκής γεννήτριας κατά τη διάρκεια μερικών ωρών της ημέρας.