Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,75kW στις Φέρες Έβρου

Ακόμη ένα έργο μας στις Φέρες του Έβρου.

Εγκαταστήθηκαν: