Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,8kW στο Σάνη Χαλκιδικής

Στους τέσσερις διαφορετικούς προσανατολισμούς της στέγης του πελάτη μας στο Σάνη Χαλκιδικής, εγκαταστήθηκαν 40 φ/β πλαίσια REALFORCE 245W.

Η εγκατάσταση του μετατροπέα της SOLAREDGE ήταν φυσικά η μοναδική ενδειδειγμένη λύση λόγω των διαφορετικών προσανατολισμών.