Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,89kW στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης

   

Ακόμη μια εγκατάσταση στο Πλαγιάρι της Θεσσαλονίκης, όπου τοποθετήθηκαν: