Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,92kW στην Μάνδρα Ξάνθης

   

Στην τρίριχτη κεραμοσκεπή του πελάτη μας στην Μάνδρα Ξάνθης, εγκαταστήθηκαν: