Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 8,17kW στο Σουφλί Έβρου

Άλλη μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο Σουφλί του Έβρου.

Τοποθετήθηκαν 43 φ/β πλαίσια των 190W της εταιρίας LUXOR. Εγκαταστήθηκε επίσης μετατροπέας της γερμανικής εταιρίας KACO.