Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 9,75kW στην Μαυροθάλασσα Σερρών

Ακόμη μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην Μαυροθάλασσα Σερρών.

Εγκαταστήθηκαν 39 φ/β πλαίσια YANGDEN XTP 250W και ο μετατροπέας PVI 10.0 της AURORA.