Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 8,5kW στον Τρίλοφο Βέροιας

Στη δίριχτη κεραμοσκεπή της κατοικίας του πελάτη μας στον Τρίλοφο Βεροίας, προτάθηκε ο μετατροπέας της εταιρίας SOLAREDGE, κυρίως λόγω της υψομετρικής διαφοράς κάποιων επιφανειών, η οποία θα προκαλούσε τη σκίαση ορισμένων φωτοβολταϊκών πλαισίων σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.

Με το συγκεκριμένο μετατροπέα, κάθε φ/β πλαίσιο λειτουργεί αυτόνομα, με αποτέλεσμα η σκίαση ορισμένων πλαισίων να μην επηρρεάζει την παραγωγή των υπολοίπων.

Εγκαταστήθηκαν: