Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 4,75kW στη Σίνδο Θεσσαλονίκης

   

Στην ταράτσα του πελάτη μας στη Σίνδο, εγκαταστήθηκαν: