Εγκατάσταση φ/β συστήματος ισχύος 10kW στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης

   

Στη στέγη του πελάτη μας στο Πλαγιάρι, και συγκεκριμένα σε δύο προσανατολισμούς αυτής, τοποθετήθηκαν: