Εγκατάσταση φ/β συστήματος 9,75kW στο Βερτίσκο Θεσσαλονίκης

   

Πρόκειται για ένα από τα 5 φωτοβολταϊκά συστήματα που μας ανέθεσε ο πελάτης μας.

Το συγκεκριμένο, υλοποιήθηκε στο Βερτίσκο Θεσσαλονίκης. Αρχικά η κεραμοσκεπή της κατοικίας ήταν τετράριχτη, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πολύ μικρής ισχύος.

Ο πελάτης μας προχώρησε σε αντικατάσταση της τετράριχτης στέγης με μονόριχτη, με αποτέλεσμα να χωροθετηθεί το μέγιστο δυνατό φ/β σύστημα. εγκαταστήθηκαν: