Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 10kW στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης

   

Στην μονόριχτη κεραμοσκεπή του πελάτη μας στα Κουφάλια, εγκαταστήθηκαν: