Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 4,8kW στην Ορεστιάδα Έβρου

   

Στη στέγη του πελάτη μας στην Ορεστιάδα, τοποθετήθηκαν: