Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,84kW στην Περαία Θεσσαλονίκης

   

Στη στέγη του πελάτη μας στην Περαία, η οποία αποτελείται από 3 τμήματα, εγκαταστήθηκαν: