Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,84kW στις Φέρες Έβρου

   

Στη στέγη του πελάτη μας στις Φέρες του Έβρου, εγκαταστήθηκαν: