Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,8kW στο Σοφικό Έβρου

Στην ταράτσα του πελάτη μας στο Σοφικό του Έβρου, εγκαταστήθηκε σύστημα ισχύος 10kW, το οποίο αποτελείται από τα εξής:

Στην ταράτσα του πελάτη μας στο Σοφικό του Έβρου, εγκαταστήθηκε σύστημα ισχύος 10kW, το οποίο αποτελείται από τα εξής: