Εγκατάσταση φ/β συστήματος ισχύος 10kW στις Συκιές Θεσσαλονίκης

   

Ακόμη μια εγκατάσταση του μετατροπέα SOLAREDGE. Σε κάθε φ/β πλαίσιο του συστήματος τοποθετήθηκε μια συσκευή, το power optimiser, με αποτέλεσμα κάθε φωτοβολταϊκό πλαίσιο να συνεισφέρει στη συνολική παραγώμενη ισχύ του συστήματος με τρόπο αυτόνομο!

Αναλυτικά χρησιμοποιήθηκαν: