Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,89kW στα Κάτω Πορόια Σερρών

   

Στη στέγη του εξοχικού του πελάτη μας στα Κάτω Πορόια, τοποθετήθηκαν: