Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 7,5kW στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης

Το βέλτιστο φωτοβολταϊκό σύστημα με την πρόβλεψη αποφυγής σκίασης από υψηλότερα κτίρια, εγκαταστήθηκε στον πελάτη μας στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Εγκαταστήθηκαν: