Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 10kW στην Ξάνθη

Στην ταράτσα του πελάτη μας στην Ξάνθη, εγκαταστήθηκε σύστημα ισχύος 10kW, το οποίο αποτελείται από τα εξής: