Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,8kW στις Φέρες Έβρου

   

Ακόμη ένα έργο μας στις Φέρες του Έβρου.

Εγκαταστήθηκαν: