Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 10kW στην Μαυροθάλασσα Σερρών

   

Στο έργο μας στη Μαυροθάλασσα Σερρών εγκαταστήθηκαν: