Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,75kW στη Διομήδεια Ξάνθης

   

Στο δώμα του πελάτη μας στη Διομήδεια Ξάνθης, εγκαταστήθηκαν: