Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,984kW στην Αξιούπολη Κιλκίς

Ακόμη μια εγκατάσταση με φωτοβολταϊκά πλαίσια λεπτού υμενίου από τη SHARP.

Συγκεκριμένα εγκαταστήθηκαν: