Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,984kW στην Ορεστιάδα

   

Στην κατοικία του πελάτη μας στην Ορεστιάδα, προτάθηκαν και τοποθετήθηκαν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια λεπτού υμενίου της SHARP.

Σε μια περιοχή όπως η Ορεστιάδα, με περιορισμένη ηλιοφάνεια και υψηλά ποσοστά υγρασίας, η ημερήσια παραγωγή ενός φωτοβολταϊκού συστήματος δεν θα μπορούσε να ξεπερνά τις 65kWh.

Με τα φωτοβολταϊκά πλαίσια λεπτού υμενίου της SHARP, το συγκεκριμένο σύστημα έχει καταγράψει ημερήσιες παραγωγές έως 80kWh.

Στην εγκατάσταση τοποθετήθηκαν: