Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,8kW στις Φέρες Έβρου

   

Η εγκατάσταση σε έναν ακόμη πελάτη μας στις Φέρες, περιλαμβάνει τα εξής: