Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,89kW στην Πύλη Πρεσπών

Στην εξοχική κατοικία του πελάτη μας στην Πύλη Πρεσπών, προχωρήσαμε σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,89kW, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής: