Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 5,25kW στη Βαρβάρα Χαλκιδικής

Το φωτοβολταϊκό σύστημα του πελάτη μας περιλαμβάνει: