Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,8kW στην Αλιστράτη Σερρών

   

Στο φωτοβολταϊκό σύστημα του πελάτη μας στην Αλιστράτη Σερρών τοποθετήθηκαν: