Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,75kW στον Αετό Φλώρινας

   

Στο σύστημα του πελάτη μας στον Αετό Φλώρινας εγκαταστήθηκαν: