Εγκατάσταση δύο φωτοβολταϊκών συστημάτων των 9,75kW στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης

   

Ο πελάτης μας στην Ηλιούπολη, μας ανέθεσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις δύο γειτονικες κατοικίες του.

Σε κάθε σύστημα εγκαταστήθηκαν: