Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,8kW στο Δυτικό Πέλλας

Στη στέγη του πελάτη μας στο Δυτικό, τοποθετήθηκαν: