Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,75kW στην Αλεξανδρούπολη

Στη στέγη του πελάτη μας στην Αλεξανδρούπολη, εγκαταστήθηκαν: