Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9kW στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης

   

Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση τοποθετήθηκαν:

Ο συγκεκριμένος μετατροπέας προτάθηκε ειδικά λόγω των σκιάσεων λόγω υψομετρικής διαφοράς ανάμεσα στις επιφάνειες στις οποίες εγκαταστήθηκαν τα δύο τμήματα της φωτοβολταϊκής γεννήτριας.