Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,87kW στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης

   

Στη στέγη του πελάτη μας στα Κουφάλια τοποθετήθηκαν: