Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,75kW στη Χρύσα Ξάνθης

   

Η επιφάνεια της ταράτσας του πελάτη μας στη Χρύσα αποτέλεσε πρόκληση για την αποδοτική χωροθέτηση της μεγαλύτερης δυνατής ισχύος συστήματος.

Ο λόγος ήταν ότι από την πλευρά του Νότου, υψωνόταν τοίχος από διπλανή κατοικία ο οποίος είχε μεγάλη υψομετρική διαφορά σε σχέση με την επιφάνεια του δώματος του πελάτη μας.

Το γεγονός αυτό καθιστούσε απαραίτητο, το σύστημα της φωτοβολταϊκής γεννήτριας, να τοποθετούταν σε μεγάλη απόσταση σε σχέση με τον τοίχο της διπλανής κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, η εγκατεστημένη ισχύς του συστήματος δε θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 5 kW.

Για την μέγιστη απόδοση και το μέγιστο όφελος του πελάτη μας, κατασκευάσαμε ειδικές βάσεις στήριξης, οι οποίες ξεκινούν από ύψος (περίπου 1,70μ) αντίστοιχο με αυτό του διπλανού τοίχου. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργήθηκε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος σχεδόν 10kW και το κυριότερο…χωρίς σκίαση!

Εγκαταστήθηκαν: