Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,75kW στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης

Στο δώμα του πελάτη μας στον Τρίλοφο τοποθετήθηκαν: