Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,88kW στο Σοχό Θεσσαλονίκης

   

Στη στέγη του πελάτη μας στο Σοχό, τοποθετήθηκαν: