Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,75kW στις Φέρες Έβρου

Στο δώμα της κατοικίας του πελάτη μας, εγκαταστήσαμε το φωτοβολταϊκό σύστημα έτσι ώστε ο προσανατολισμός του να είναι ακριβώς νότιος.

Τα φ/β πλαίσια χωροθετήθηκαν κατόπιν σχεδίου που προέβλεπε την ελάχιστη δυνατή σκίαση από αντικείμενα πλησίον της εγκατάστασης. Για την μέγιστη απόδοση του συστήματος προτάθηκε στον πελάτη μας μετατροπέας της εταιρίας SOLAREDGE ο οποίος ουσιαστικά επιτρέπει σε κάθε φ/β πλαίσιο να λειτουργεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα και σε περίπτωση που σκιάζεται από κάποιο αντικείμενο, η χαμηλή του απόδοση να μην επηρρεάζει σε κανένα επίπεδο την απόδοση των υπολοίπων.

Το εν λόγω σύστημα σημειώνει αρκετά υψηλές ημερήσιες παραγωγές ενέργειας, με δεδομένο ότι η γεωγραφική περιοχή εγκατάστασης δεν παρέχει τις ιδανικότερες κλιματολογικές συνθήκες

 

 

Η παραγωγή του συστήματος καθόλη τη διάρκεια του έτους 2014 είναι 14.296kWh:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2014

Οι ειδικά υψηλές αποδόσεις του ξεκινούν από τους ανοιξιάτικους ακόμη μήνες, με ενδεικτική την παραγωγή 70kWh στις 10/4/2015!

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Εγκαταστήθηκαν: