Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,12kW στο Περιβολάκι Λαγκαδά

Στη στέγη του πελάτη μας εγκαταστήθηκε σύστημα το οποίο αποτελείται από: