Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,87kW στην Πετριά Σκύδρας

   

Στη στέγη του πελάτη μας στην Πετριά, τοποθετήθηκαν:

Ο συγκεκριμένος μετατροπέας αποτέλεσε την ιδανικότερη λύση για το string plan του συγκεκριμένου συστήματος, το οποίο μοιράζεται σε ανατολικό και δυτικό προσανατολισμό.