Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9kW στην Ποτίδαια Χαλκιδικής

   

Στο δώμα του πελάτη μας στην Ποτίδαια, τοποθετήθηκαν: