Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 5,75kW στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης

Στη στέγη του πελάτη μας στην Ευκαρπία, τοποθετήθηκαν: